Kurser

Vil I styrke jeres virksomhed? Fremme udviklingen af medarbejderne og ledere? Kontakt mig for at lave aftale om skræddersyet kursus eller workshop lige efter jeres ønsker og behov. Undervisningen er funderet i neuropsykologi, og kombinerer viden fra flere psykologiske teorier – systemteori, narrativ teori, eksistentiel teori, samt forskellige modeller fra arbejds- og organisations psykologi.

Hvis I er i tvivl om hvad I specifik søger for at fremme udviklingen, lad os tage en uforpligtende snak om hvordan jeg vil kunne hjælpe.

Jeg har erfaringer både fra forløb for virksomheder i de kreative brancher, men ligeledes undervisnings institutioner, virksomheder indenfor service, restaurationsbranche og økonomi. Sundhedspersonale har jeg indtil videre kun haft i individuelle forløb, men jeg har et stort ønske om at kunne bidrage til udviklingen også på det område, da jeg selv har oprindelig uddannelse samt erfaring fra det sundhedsfaglige område.

Stress management & meditation

Dette kursusforløb tager udgang i undervisning i transcendental meditation (TM). Højner deltagernes energi, overskud, fokus, kreativitet. Samt forbedrer helbredet – fysisk og psykisk. Tilbydes som individuelt forløb, eller gruppeforløb.

Team building

Kurset tilpasses gruppens behov og mål. Der kan fokuseres på styrke fælleskab, højne motivation, arbejde med kommunikationsværktøjer, mm. Stress management vil indgå i forløbet.

Leder udvikling

Individuelt tilpasset workshop eller coachingforløb. Stress management, forskellige modeller for konflikt løsning, kommunikations værktøjer. Tilbydes som individuel forløb eller gruppeforløb, eller kombination af begge.


Lad os tale om mulighederne.