Supervision

TRAPPE MOD LYSalex-brisbey-OfZ9g03P-OQ-unsplash

“Supervision er en oplevelsesmæssig og kognitiv læreproces i området mellem terapeutisk praksis og teoretisk undervisning inden for rammerne af en faglig funderet relation, der åbner for professionel og personlig vækst.” (Aagaard, S.)

Denne definition af supervision beskriver fint hvad du kan forvente hvis du vælger supervision hos mig – gælder både supervision til psykologer og andre faggrupper. 

Jeg er en stor tilhænger af supervision – både for psykologer, men generelt for alle der arbejder med mennesker. I de knap 20 år hvor jeg har arbejdet med terapi har jeg altid søgt supervision og vejledning hos eksperter, der kunne lære mig noget som jeg i den periode havde fokus på ift mit arbejde. Takket være min unikke uddannelsesbaggrund og mange års erfaringer, har jeg selv en viden som kan hjælpe andre til at udvikle deres arbejde.

 

Supervision for psykologer og psykoterapeuter

Med min store viden om krop-sind sammenhænge kan jeg især bidrage med supervisere psykologer der ønsker supervision på cases der indeholder psykosomatiske problematikker, eller for psykologer som generelt ønsker inddrage (mere) det kropslige i terapien – enten direkte eller blot ved selv at få mere viden om krop- sind sammenhænge. Som en del af et supervisionsforløb kan der indgå oplæring af nogle af de værktøjer jeg bruger for at inkludere kroppen i terapien. Dette kan eksempelvis være teknikker for at håndtere angst og panikanfald med, som jeg ofte vejleder klienterne i og som giver hurtig forbedring. 

Et andet område jeg superviserer i er terapi med eklektisk tilgang, hvor der vurderes undervejs hvilke tilgang er mest hensigtsmæssig i forhold til klienten og problematikken. Jeg arbejder selv mest psykodynamisk og systemisk, men efter behov inddrager IFS (Internal Family Systems) terapi, eksistentiel og kognitiv terapi. Hypnoterapi er ligeledes en del af mine konsultationer. I nogle bestemte problematikker benytter jeg NLP teknikker.

Supervision kan også være fokuseret på psykologens/terapeutens fordybelsesproces omkring ens rolle som terapeut. Der kan være situationer hvor ens personlige problematikker kan stå i vejen for klientens arbejde og dette er vigtigt at opdage og have fokus på. 

Deliberate Praksis (Målbevidst praksis)

I supervision-strukturen tager jeg udgangspunkt i Deliberate Praksis, som inddrager den nyeste forskning indenfor terapitræning. Vi vil arbejde med fokuserede målsætninger og træning af konkrete færdigheder. 

Uafhængig af hvilke fokus supervisanten gerne vil prioritere, vil vi altid tage udgangspunkt i konkrete cases. Du skal helst medbringe videooptagelser fra terapi. 

Supervision for andre faggrupper

Mit speciale er supervision af fysioterapeuter, læger og sundhedspersonale generelt, men jeg har også erfaringer med supervision af lærere og pædagoger, samt ledere fra forskellige brancher.

Her gælder det ligeledes at supervision er en faglig og personlig udviklingsmetode i spørgsmål der vedrører arbejdslivet – faglige spørgsmål, ledelse problematikker, samarbejds temaer, konflikthåndtering, teambuilding, gruppedynamiske forhold, relation til klienter/patienter, udviklingsspørgsmål for den enkelte og for arbejdspladsen. Jeg tilbyder både individuel supervision og gruppesupervision. 

Praktisk

Supervision kan have form af en enkelt konsultation eller et forløb. Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål eller vil aftale et forløb, men du kan også booke en supervision direkte via mit booking system:

Lubitza-button